Per molts anys

Camí del mig segle de vida, El Punt Avui treballa per guanyar el futur, per continuar sent un mitjà independent, català, comarcal i democràtic, perquè l’estructura d’estat que és la comunicació estigui dotada d’apostes empresarials catalanes i en català.

Josep Guia i Maria Conca

Aquest estudi del text i el context del ‘Lliure de paraules i dits de savis i filòsofs’ de Jafudà Bonsenyor (c. 1255-1331) presenta una edició crítica seguint les pautes clàssiques de l’edició de textos antics, amb la novetat d’incloure un estudi paremiològic de cada un dels enunciats sapiencials de l’obra. L’aportació documental d’enunciats concordants en traduccions d’obres sapiencials aràbigues o hebrees i localitzats en altres textos llatins i romànics, permet la formulació d’hipòtesis sobre les possibles fonts emprades per l’autor. 

Pau Alabajos

Sembra Llibres acaba de publicar la primera biografia de Vicent Andrés Estellés. L’autor és Pau Alabajos, que moltes vegades ha posat música i ha cantat els versos del poeta de Burjassot. El text, de lectura amena, s’estructura com un mapa del país, on l’autor va assenyalant alguns dels esdeveniments que van marcar la vida del poeta. Els poemes que s’hi inclouen subratllen les peripècies vitals que s’hi expliquen. Fets feliços, energètics i vitals, i fets extremadament tristos.