Els fins de l'Associació MésJunts

La promoció de la cultura catalana i el digne desenvolupament social de les persones.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Presentacions de llibres, conferències, premis i actes vinculats a les tradicions i cultura popular, actes de reconeixements personals i la promoció de valors i el compromís col·lectiu.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Consell assessor

El Consell assessor estarà compost per 10 persones, de reconeguda trajectòria i compromís social.

Les seves funcions seran les de fer propostes de desenvolupament social, d’actes, de premiats i totes aquelles activitats vinculades a les finalitats de l’Associació MésJunts.